Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ปี ๒๕๕๓
BB
ประมวลภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ปี ๒๕๕๓
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มจร วังน้อย (วันเปิดงาน)

Last changed on 05/23/10. This album contains 69 items.
This album has been viewed 13028 times since 05/23/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓
BB
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Last changed on 05/13/10. This album contains 584 items.
This album has been viewed 46611 times since 05/12/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพพิธีสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๓
BB
ประมวลภาพพิธีสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Last changed on 05/07/10. This album contains 169 items.
This album has been viewed 14458 times since 05/07/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพอุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญานันทะ
BB
ประมวลภาพอุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญานันทะ
ภาพอุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญานันทะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมื่อเดือนเมษายน ๕๓

Last changed on 05/06/10. This album contains 99 items.
This album has been viewed 14113 times since 05/06/10.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
BB
ประมวลภาพอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ภาพอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมื่อเดือนเมษายน ๕๓

Last changed on 05/06/10. This album contains 18 items.
This album has been viewed 6530 times since 05/06/10.

Powered by Gallery v1 RSS