Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้นำศาสนาโลกเข้าเยียมสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
BB
ผู้นำศาสนาโลกเข้าเยียมสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้นำศาสนาโลกได้เข้าเยียมถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะหนตะวันตก กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดสระเกศ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ถ่ายภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ มจร

Last changed on 03/06/04. This album contains 51 items.
This album has been viewed 5088 times since 03/06/04.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: งานพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธโสธร
BB
งานพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธโสธร
ภาพงานพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธโสธร เหรียญนามสกุล ประจำปตระกูล ในวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ พระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Last changed on 02/06/04. This album contains 33 items.
This album has been viewed 6568 times since 02/06/04.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: งานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
BB
งานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัย ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ และบริเวณหน้าอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และได้มีการจับฉลากแลกของขวัญอีกด้วย

Last changed on 12/31/03. This album contains 52 items.
This album has been viewed 5331 times since 12/31/03.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: งานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
BB
งานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ภาพงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย จำนวน ๙๐ รูป/คน ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต

Last changed on 12/30/03. This album contains 46 items.
This album has been viewed 5748 times since 12/30/03.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ
BB
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ในเวลา ๑๐.๕๐ น.

Created on 06/01/12, last changed on 06/01/12. This album contains 39 items.
This album has been viewed 7519 times since 06/01/12.

Powered by Gallery v1 RSS