Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ มจร. ๓๐ พ.ค.๕๑ วัดศรีสุดาราม
BB
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ มจร. ๓๐ พ.ค.๕๑ วัดศรีสุดาราม
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มจร.วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๑ ณ อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม มีนิสิตชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๓ เข้าร่วม พร้อมการให้โอวาทของคณบดีและพบปะคณาจารย์ประจำคณะ

Last changed on 06/19/08. This album contains 29 items.
This album has been viewed 8052 times since 06/19/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา มอบสิ่งของช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนชาวพม่า
BB
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา มอบสิ่งของช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนชาวพม่า
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนชาวไทย จำนวน ๗๐ รูป/คน ได้เดินทางจไปประเทศพม่า เพื่อนำผ้าไตรจีวรไปถวายพระสงฆ์และนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแด่ประชาชนชาวพม่าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติพายุไซโคลน

Last changed on 06/17/08. This album contains 67 items.
This album has been viewed 14566 times since 06/17/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ ๑๓-๑๕ มิ.ย. ๕๑ ณ มจร.วังน้อย
BB
คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ ๑๓-๑๕ มิ.ย. ๕๑ ณ มจร.วังน้อย
คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการเพื่อวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของคณะในวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๕๑ ณ มจร.วังน้อย

Last changed on 06/19/08. This album contains 45 items.
This album has been viewed 11571 times since 06/17/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์รับทุนสนับสนุนการศึกษา
BB
คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์รับทุนสนับสนุนการศึกษา
คณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มจร. รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากพระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดบางกุฏีทอง ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยการประสานงานของ ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ คณะครุศาสตร์

Last changed on 06/17/08. This album contains 9 items.
This album has been viewed 2197 times since 06/17/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสนทนาธรรม
BB
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสนทนาธรรม
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ ท่าน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสนทนาธรรมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ IMAP บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ

Last changed on 06/13/08. This album contains 46 items.
This album has been viewed 11713 times since 06/13/08.

Powered by Gallery v1 RSS