Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลผลภาพศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 26 ตุลาคม 2554
BB
ประมวลผลภาพศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 26 ตุลาคม 2554
วันที่ 26 ตุลาคม 2554

Last changed on 12/13/11. This album contains 36 items.
This album has been viewed 3449 times since 11/30/11.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: กีฬาสัมพันธ์ มจร
BB
กีฬาสัมพันธ์ มจร
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มจร. ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2551 ณ วิทยาเขตขอนแก่น

Last changed on 12/11/08. This album contains 159 items.
This album has been viewed 2460 times since 12/11/08.
Sub-albums:
December_21_2008 (5960 views)
December_22_2008 (4637 views)
December_23_2008 (6198 views)
December_24_2008 (3708 views)
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: มหาจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมสิริชัย
BB
มหาจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมสิริชัย
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Last changed on 12/04/08. This album contains 60 items.
This album has been viewed 6453 times since 12/04/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: มหาวิทยาลัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๑
BB
มหาวิทยาลัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาศพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ลานสวดมนต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Last changed on 12/08/08. This album contains 58 items.
This album has been viewed 6564 times since 12/04/08.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน
BB
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าประชุมเลขานุการผู้นำศาสนา ณ ประเทศคาซัคสถาน
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย และพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เป็นผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมเลขานุการสมัชชาผู้นำชาติและผู้นำศาสนาโลก ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

Last changed on 11/08/08. This album contains 30 items.
This album has been viewed 5831 times since 11/08/08.

Powered by Gallery v1 RSS