Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: เยียมชมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
BB
เยียมชมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และชาวพุทธในประเทศไทยเยี่ยมชมสถานที่ตั้งแห่งใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเวียนเทียน ณ หอพิพิธภัณฑ์หอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

Last changed on 07/28/06. This album contains 130 items.
This album has been viewed 14973 times since 05/30/05.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้นำชาวพุทธโลกจาก ๔๒ ประเทศและเมือง เข้าพบ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
BB
ผู้นำชาวพุทธโลกจาก ๔๒ ประเทศและเมือง เข้าพบ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้นำชาวพุทธโลกจาก ๔๒ ประเทศและเมือง เข้าพบ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดสระเกตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Last changed on 07/28/06. This album contains 43 items.
This album has been viewed 7145 times since 05/30/05.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: Board Meeting World Council of Religious Leaders
BB
Board Meeting World Council of Religious Leaders
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำศาสนาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ถ่ายภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ มจร

Last changed on 03/16/04. This album contains 72 items.
This album has been viewed 7832 times since 03/06/04.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้นำชาวพุทธจากต่างประเทศร่วมบรรยายธรรมแก่พุทธบริษัท
BB
ผู้นำชาวพุทธจากต่างประเทศร่วมบรรยายธรรมแก่พุทธบริษัท
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้นำชาวพุทธจากต่างประเทศร่วมบรรยายธรรมแก่พุทธบริษัท ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีพุทธบริษัทเข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

Last changed on 07/28/06. This album contains 55 items.
This album has been viewed 8808 times since 05/30/05.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
BB
พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สมเด็ยพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลสหประชาชาติ ณ บริเวณองค์พระพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯพณฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี และผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน

Last changed on 07/28/06. This album contains 53 items.
This album has been viewed 8408 times since 05/30/05.

Powered by Gallery v1 RSS