คณะผู้แทน มจร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงฆ์พม่า เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 
ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ1
ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ1
Viewed: 1077 times.

ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ2
ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ2
Viewed: 1030 times.

ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ3
ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ3
Viewed: 1190 times.

ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ4
ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ4
Viewed: 962 times.

ถ่ายภาพหมู่
ถ่ายภาพหมู่
Viewed: 998 times.

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
Viewed: 983 times.

ทำบุญตักบาตรเณรน้อย
ทำบุญตักบาตรเณรน้อย
Viewed: 1590 times.

ทำบุญ
ทำบุญ
Viewed: 1006 times.

พบนักปราชญ์
พบนักปราชญ์
Viewed: 1050 times.

Powered by Gallery v1 RSS