คณะผู้แทน มจร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงฆ์พม่า เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


Powered by Gallery v1 RSS