พลเอกวิชิต ยาทิพย์ รองผู้บัญชาการทหารปก และคณะ ได้มาเยื่อมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีต้อนรับหน้าอาคาร

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีต้อนรับหน้าอาคาร

Description : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีต้อนรับหน้าอาคาร

Powered by Gallery v1 RSS