พลเอกวิชิต ยาทิพย์ รองผู้บัญชาการทหารปก และคณะ ได้มาเยื่อมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์


Powered by Gallery v1 RSS