มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา วังน้อย 
TL
Highlight for Album: µÖ¡Êӹѡ§Ò¹Í¸Ô¡Òú´Õ
BB
Album: ตึกสำนักงานอธิการบดี

ตึกสำนักงานอธิการบดี แล้วเสร็จ 100 %
Last change: 11/03/05
Contains: 18 items.
Viewed: 4050 times.

TL
Highlight for Album: ÍÒ¤ÒÃÊӹѡËÍÊÁØ´áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È
BB
TL
Highlight for Album: ÍÒ¤ÒþԾԸÀѳ±ì¾ÃÐäµÃ»Ô®¡
BB
Album: อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก
Last change: 11/03/05
Contains: 7 items.
Viewed: 2738 times.

TL
Highlight for Album: ÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ÃÇÁ
BB
Album: อาคารเรียนรวม
Last change: 11/28/05
Contains: 21 items.
Viewed: 4149 times.

TL
Highlight for Album: ÍÒ¤ÒÃÁËÒ¨ØÌÒºÃóҤÒÃ
BB
Album: อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร
Last change: 11/28/05
Contains: 6 items.
Viewed: 6422 times.

Powered by Gallery v1 RSS