พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถกลางน้ำ และพิธีมอบอาคารรับรองอาคันตุกะ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก 
TL
Highlight for Album: ÍÑ­àªÔ­¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÈÃÕÅѧ¡Ò
BB
TL
Highlight for Album: ¢ºÇ¹áËè¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ
BB
Album: ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
Last change: 02/28/05
Contains: 60 items.
Viewed: 6924 times.

TL
Highlight for Album: ¾Ô¸ÕÁͺáÅÐà»Ô´ÍÒ¤Ò÷Õè¾Ñ¡ÍҤѹµØ¡Ð
BB
Album: พิธีมอบและเปิดอาคารที่พักอาคันตุกะ
Last change: 02/25/05
Contains: 37 items.
Viewed: 7204 times.

TL
Highlight for Album: »ÃдÔÉ°Ò¹¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ
BB
Album: ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
Last change: 02/25/05
Contains: 39 items.
Viewed: 4441 times.

TL
Highlight for Album: ¾Ô¸ÕàÇÕ¹à·Õ¹
BB
Album: พิธีเวียนเทียน
Last change: 02/25/05
Contains: 47 items.
Viewed: 6692 times.

TL
Highlight for Album: ¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ
BB
Album: พระบรมสารีริกธาตุ
Last change: 02/25/05
Contains: 9 items.
Viewed: 2501 times.

Powered by Gallery v1 RSS