Slideshow for album :: คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย และเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับพระศาสนากับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย Powered by Gallery v1 RSS