คณะผู้แทน มจร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงฆ์พม่า เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  
มหาวิทยาลัยเถรวาท1

มหาวิทยาลัยเถรวาท1


Powered by Gallery v1 RSS