ประมวลผลภาพพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฝ้าดูระดับน้ำและเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือฯ 
IMG_4599
IMG_4599
Viewed: 1077 times.

IMG_4600
IMG_4600
Viewed: 1176 times.

IMG_4601
IMG_4601
Viewed: 1492 times.

IMG_4602
IMG_4602
Viewed: 1594 times.

IMG_4603
IMG_4603
Viewed: 876 times.

IMG_4604
IMG_4604
Viewed: 1235 times.

IMG_4605
IMG_4605
Viewed: 914 times.

IMG_4606
IMG_4606
Viewed: 1332 times.

IMG_4607
IMG_4607
Viewed: 942 times.

Powered by Gallery v1 RSS